Get Adobe Flash player
There are no translations available.

  • zastępstwo prawne i procesowe przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
  • przygotowywanie dokumentacji prawnej na potrzeby postępowania administracyjnego,
  • pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę,
  • pomoc prawna w sprawach o odszkodowania,
  • uzyskiwanie pozwoleń na pracę,
  • sporządzenie opinii prawnych,
  • udzielanie porad prawnych w zakresie administracyjnoprawnych uwarunkowań planowanych operacji gospodarczych, w tym obowiązku uzyskiwania koncesji i/lub zezwoleń.