Get Adobe Flash player
There are no translations available.

  • bieżąca, stała obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów dodatkowych ( o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej itp.) oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
  • sporządzanie projektów układów zbiorowych pracy, regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawa pracy,
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień grupowych,
  • porady prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • reprezentowanie Klientów w sporach wynikających ze stosunku pracy,
  • pomoc w rozwiązywaniu sporów z organizacjami związkowymi.