Get Adobe Flash player
There are no translations available.

Aleksandra Broda

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2005 roku. Specjalizuje się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz w prawie upadłościowym i naprawczym. Współpracuje z syndykami masy upadłości. Biegle włada językiem angielskim.

Bożena Czuper

W 1998 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawód radcy prawnego w spółce cywilnej wykonuje od 2010 roku. Doświadczenie zawodowe nabyła obsługując spółki Skarbu Państwa oraz inne podmioty prawa handlowego. Biegle włada językiem angielskim.