Get Adobe Flash player
There are no translations available.

 • dobór najkorzystniejszej formy prawnej dla planowanych operacji (celów) gospodarczych,
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek oraz innych dokumentów wymaganych w procesie tworzenia spółek handlowych,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed sądami rejestrowymi i innymi organami,
 • sporządzanie projektów uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
 • obsługę prawną operacji podwyższania i obniżania kapitału zakładowego,
 • obsługę prawną obrotu akcjami i udziałami spółek,
 • tworzenie i kształtowanie struktur holdingowych i konsorcyjnych,
 • połączenia i przekształcenia spółek,
 • wprowadzanie akcji spółek akcyjnych do obrotu giełdowego,
 • sporządzanie projektów umów, analizy i opiniowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • prawne formy zabezpieczeń wykonania zobowiązań umownych,
 • uczestnictwo w negocjowaniu warunków umów.