Get Adobe Flash player
There are no translations available.

  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub układowej,
  • przygotowywanie wniosków – zgłoszenie wierzytelności,
  • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,
  • pomoc w przygotowywaniu propozycji układowych.